Advokátní kancelář Jaroš & Vávra se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti obchodního a občanského práva, zadávání veřejných zakázek, v soudních, rozhodčích a správních řízeních a dalších oblastech práva. Mezi naše klienty patří významné české i mezinárodní společnosti, střední i menší podnikatelé, města, městské části i menší obce, startupy i individuální fyzické osoby, které potřebují právní služby ohledně správy či rozšíření svého majetku nebo určité životní situace.

Jaroš & Vávra - Advokátní kancelář

Naše služby jsou založeny na osobním přístupu partnerů advokátní kanceláře ke klientovi a jejich osobní profesní odpovědnosti za kvalitu poskytovaných právních služeb. Při poskytování právních služeb se maximálně snažíme porozumět i neprávním souvislostem každé věci, ať již v obchodní či osobní rovině. Partneři advokátní kanceláře, Mgr. Robert Jaroš a JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M., využívají dlouholeté zkušenosti z renomovaných českých a mezinárodních advokátních kanceláří, kde poskytovali právní služby předním tuzemským i zahraničním podnikům, státním institucím i individuálním klientům.

 

Naše advokátní kancelář navazuje na prapůvodní zásady advokacie, kterými jsou zkušenost, spolehlivost, důvěryhodnost, profesionalita a loajalita vůči klientovi. Právní služby poskytujeme klientům za jasných a dostupných cenových podmínek.
Naším cílem není být velkou kanceláří s mnoha spolupracujícími advokáty a koncipienty, neboť jsme přesvědčeni, že poskytování právních služeb vyžaduje maximální možnou míru důvěry, diskrétnosti a profesionality, které lze nejlépe dosáhnout osobní angažovaností partnerů kanceláře jako odpovědných garantů kvality poskytovaných právních služeb.

Naše služby

10 důvodů pro právní služby advokátní kanceláře Jaroš & Vávra

tradice a zkušenost

  • právní služby na nejvyšší úrovni
  • dlouholetá zkušenost a specializace advokátů

inovativní řešení

  • kreativní, praktický a profesionální přístup k řešení věci
  • rozumíme novým oblastem podnikání a práva jako e-commerce, právo IT

loajalita a spolehlivost

  • spolehlivost, důvěryhodnost a loajalita ke klientovi
  • osobní přístup ke klientovi

zahraniční klienti

  • právní služby poskytujeme v češtině, angličtině, němčině a italštině

jasné cenové podmínky

  • jasné a dostupné cenové podmínky
  • schopnost porozumět obchodním či osobním souvislostem

spolupracujeme s odborníky

  • spolupracujme s daňovými poradci, notáři, auditory, tlumočníky, překladateli a soudními znalci
let zkušeností

náš tým

Advokátní kancelář Jaroš & Vávra byla založena v roce 2013 dvěma advokáty, Mgr. Robertem Jarošem a JUDr. Vojtěchem Vávrou, LL.M., kteří před tím pracovali v předních českých a mezinárodních advokátních kancelářích. V roce 2016 se tým vedoucích advokátů rozšířil o dalšího zkušeného advokáta JUDr. Jana Karlece. Každý z vedoucích advokátů kromě obecné znalosti a schopnosti aplikace platného práva je dále specialistou na určité oblasti práva, díky čemuž je garantován pro klienta ten nejlepší právní servis. Tým vedoucích advokátů dále podporují další právníci na pozici spolupracujících advokátů, advokátních koncipientů nebo právních asistentů.

Mgr. Robert Jaroš

Advokát

Působí v advokacii od roku 2004 se specializací zejména na oblast zadávání veřejných zakázek, hospodářskou soutěž, obchodní právo, obchodní spory, správní řízení a správní soudnictví. Patří mezi přední odborníky na právo veřejných zakázek v České republice. Podílel se jako právní poradce zadavatele na největších veřejných zakázkách v České republice. Jeho služby jsou vyhledávány ze strany veřejných zadavatelů, tak i ze strany obchodních společností, které se o veřejné zakázky ucházejí.

JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M.

Advokát

Působí v advokacii od roku 2005 se specializací zejména na obecné obchodní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice a právo nemovitostí. V posledních letech se dále zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních, rozhodčích a správních řízeních, spory o náhradu škody, pojistné právo, ochranu osobních údajů a nové oblasti jako IT právo, Start-ups consulting a E-commerce. Patří mezi zkušené advokáty, kteří se specializují na zastupování klientů v soudních řízeních. Má za sebou řadu složitých obchodních soudních sporů, které se podařilo pro klienta úspěšně vyřešit a to jak na straně žalobce, tak i na straně žalovaného. Některé jeho případy patří mezi významná rozhodnutí Nejvyššího soudu, která vytvářejí soudní judikaturu, podle které rozhodují ostatní soudy v České republice.

JUDr. Jan karlec

advokát

Je advokátem, který se specializuje zejména na soukromé právo, právo veřejných zakázek, soudní spory, IT právo, E-commerce a ochranu osobních údajů. JUDr. Jan Karlec pracuje v advokátní kanceláři Jaroš & Vávra od roku 2016 a za tu dobu se mu podařilo úspěšně realizovat celou řadu projektů. Patří mezi zkušené advokáty. Klienti oceňují jeho racionální a aktivní přístup při hledání co nejefektivnější a nejvýhodnějšího postupu vyřešení problému klienta a jeho následnou úspěšnou realizaci ke spokojenosti klienta.

Kontaktujte nás

JAROŠ & VÁVRA,
advokátní kancelář v.o.s.
Štěpánská 644/35, 110 00 Praha 1

Mgr. Robert Jaroš
+420 724 265 306
robert.jaros@jaros-vavra.cz

JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M.
+420 732 926 532
vojtech.vavra@jaros-vavra.cz

JUDr. Jan Karlec
+420 702 059 093
jan.karlec@jaros-vavra.cz

Nejvhodnější možné parkování najdete v horní části Karlova náměstí, což je 5 minut chůzí k nám do kanceláře.
Naše kancelář se nachází přímo v budově Francouzského institutu ve Štěpánské ulici v Praze.
TOP